Terraform: знайомство з типами даних – primitives та complex

Автор |  04/09/2023
 

В цьому пості трохи подивимось на типи даних, які можемо використовувати в Terraform, щоб простіше розібратись з наступним постом – Terraform: цикли count, for_each та for.

Документація – Type Constraints та Types and Values.

Маємо наступні типи поділені на групи:

 • Primitive Types:
  • string: послідовність Unicode символів, простий текст
  • number: числові значення
  • bool: true або false
 • Complex Types:
  • Collection Types:
   • list: список – тип структури для зберігання простої колекції значень одного типу, доступних по індексам
   • map: колекція key:value значень одного типу
   • set: аналогічна list, але без індексів та сортування
  • Structural Types:
   • object: для зберігання значені різних типів даних – набір іменованих атрибутів, кожен з власним типом даних
   • tuple: послідовність елементів, кожен з власним типом даних, з індексами як у list

Primitive types

Найпростіший тип, в якому можемо зберігати тільки одне значення певного типу.

string

Приклад:

variable "var_string" {
 type    = string
 default   = "a string"
}

output "string" {
 value = var.var_string
}

Результат очевидний:

...
Outputs:

string = "a string"

number

Аналогічно, але для integer значень:

variable "var_number" {
 type    = number
 default   = 1
}

output "number" {
 value = var.var_number
}

Результат:

...
Outputs:

number = 1

bool

Використовується для Conditional Expressions:

variable "var_bool" {
 type    = bool 
 default   = true
}

output "number" {
 value = var.var_bool ? "True" : "False"
}

Результат:

...
Outputs:

number = "True"

Або створення ресурсу, якщо умова дійсна:

resource "local_file" "file" {
 count = var.var_bool ? 1 : 0
 
 filename = "file.txt"
 content = var.var_string
}

Collection Types

list

Послідовність значень одного типу з індексами, починаючи з нуля.

При створенні list можна або не вказувати тип (default == any), або обмежити одним певним типом:

variable "var_list_any" {
 type = list 
 default = ["a string", 10]
}

variable "var_list_string" {
 type = list(string)
 default = ["first string", "second string"]
}

resource "local_file" "file" {
 filename = "file-${var.var_list_any[1]}.txt"

 content = var.var_list_string[0]
}

output "list_any" {
 value = var.var_list_any
}

output "list_string" {
 value = var.var_list_string
}

Результат:

...
Outputs:

list_any = tolist([
 "a string",
 "10",
])
list_string = tolist([
 "first string",
 "second string",
])

І файл:

$ cat file-10.txt 
first string

В list можна використовувати інші типи даних – інші list, map тощо.

При цьому в одному list можуть бути різні типи примітивів (string, number, bool), але однаковий тип для інших типів, тобто:

variable "var_list_any" {
 type = list
 default = ["a", true, 1]
}

variable "var_list_lists" {
 type = list
 default = [
  ["a", "b"],
  ["c", "d"]
 ]
}

output "list_any" {
 value = var.var_list_any
}

output "list_lists" {
 value = var.var_list_lists
}

Результат:

...
Outputs:

list_any = tolist([
 "a",
 "true",
 "1",
])
list_lists = tolist([
 [
  "a",
  "b",
 ],
 [
  "c",
  "d",
 ],
])

Зі списками можемо використовувати цикли, наприклад:

variable "var_list_any" {
 type = list 
 default = ["a string", 10]
}

variable "var_list_string" {
 type = list(string)
 default = ["first string", "second string"]
}

resource "local_file" "file" {
 for_each = toset(var.var_list_any)

 filename = "file-${each.key}.txt"
 content = each.value
}

output "list_string" {
 value = [ for a in var.var_list_string : upper(a)]
}

Результат:

...
Outputs:

list_string = [
 "FIRST STRING",
 "SECOND STRING",
]

Та файли:

$ ls -1
file-10.txt
'file-a string.txt'

$ cat file-a\ string.txt 
a string

map

Значення у формі key:value з доступом до значення по імені ключа:

variable "var_map" {
 type    = map
 default   = {
  "one" = "first",
  "two" = "second"
 }
}

output "map_one" {
 value = var.var_map["one"]
}

output "map_two" {
 value = var.var_map["two"]
}

Також в outputs можемо вивести атрибут, тобто value = var.var_map.one.

Результат:

...
Outputs:

map_one = "first"
map_two = "second"

Також з map можемо використати lookup() для пошуку значення по ключу:

output "map_lookup" {
 value = lookup(var.var_map, "one", "None")
}

Результат:

...
Outputs:

map_lookup = "first"
map_one = "first"
map_two = "second"

Або більш складний приклад – вибір кількості інстансів за ціною в залежності від типу:

variable "instance_cost" {
 type  = map
 default = {
  "t3.medium" = "0.04USD",
  "t3.large" = "0.08USD",
 }
}

variable "instance_number" {
 type  = map
 default = {
  "0.04USD" = 2,
  "0.08USD" = 1,
 }
}

output "instances_count" {
 value = lookup(var.instance_number, var.instance_cost["t3.medium"], 0)
}

Результат:

...
Outputs:

instances_count = 2

map також може включати в себе list або інший map, але всі об’єкти мають бути одного типу (тобто, не можна мати map в якому будуть і list, і другий map):

variable "var_map_of_maps" {
 type    = map
 default   = {
  "out-map-key-1" = {
   "in-map-key-1" = "inner map 1 key one",
   "in-map-key-2" = "inner map 1 inner key two",
  },
  "out-map-key-2" = {
   "in-map-key-1" = "inner map 2 key one",
   "in-map-key-2" = "inner map 2 key two",
  },
 }
}

output "map_of_maps" {
 value = var.var_map_of_maps
}

Результат:

...
Outputs:

map_of_maps = tomap({
 "out-map-key-1" = {
  "in-map-key-1" = "inner map 1 key one"
  "in-map-key-2" = "inner map 1 inner key two"
 }
 "out-map-key-2" = {
  "in-map-key-1" = "inner map 2 key one"
  "in-map-key-2" = "inner map 2 key two"
 }
})

set

Послідовність значень одного або різних типів як в list, але без індексів та сортування:

variable "var_set_any" {
 type  = set(any)
 default = ["string", 1]
}

variable "var_set_string" {
 type  = set(string)
 default = ["string1", "string2"]
}

output "set_any" {
 value = var.var_set_any
}

output "set_string" {
 value = var.var_set_string
}

Результат:

...
...
Outputs:

set_any = toset([
 "1",
 "string",
])
set_string = toset([
 "string1",
 "string2",
])

Як і list або map, set може мати вкладені типи:

variable "var_set_lists" {
 type  = set(list(any))
 default = [
  ["a", "b"],
  ["c", "d"]
 ]
}

output "set_any" {
 value = var.var_set_lists
}

Результат:

...
set_any = toset([
 tolist([
  "a",
  "b",
 ]),
 tolist([
  "c",
  "d",
 ]),
])

Structural Types

object

На відміну від map та list, object є структурним типом, який може мати значення різних типів, в тому числі включати в себе типи list та map.

Схож на Struct в C або Golang:

variable "var_object" {
 type    = object({
  name   = string,
  id    = number,
  data   = list(string)
  data_map = map(any)
 })

 default = {
  name   = "one",
  id    = 10,
  data   = ["first", "second"],
  data_map = {
   "one" = "first",
   "two" = "second"
  }
 }
}

output "object" {
 value = var.var_object
}

output "object_map" {
 value = var.var_object.data_map
}

Результат:

...
Outputs:

object = {
 "data" = tolist([
  "first",
  "second",
 ])
 "data_map" = tomap({
  "one" = "first"
  "two" = "second"
 })
 "id" = 10
 "name" = "one"
}
object_map = tomap({
 "one" = "first"
 "two" = "second"
})

tuple

Подібний до object, але з індексами замість імен ключів:

variable "var_tuple" {
 type = tuple ([
  string,
  number,
  list(string),
  map(any)
 ] )

 default = [
  "one",
  10,
  ["first", "second"],
  {
   "one" = "first",
   "two" = "second"
  }
 ]
}

output "tuple" {
 value = var.var_tuple
}

output "tuple_map" {
 value = var.var_tuple[3]
}

Результат:

Outputs:

tuple = [
 "one",
 10,
 tolist([
  "first",
  "second",
 ]),
 tomap({
  "one" = "first"
  "two" = "second"
 }),
]
tuple_map = tomap({
 "one" = "first"
 "two" = "second"
})

В наступному пості подивимось на цикли.

Посилання по темі