Terraform: модулі, Outputs та Variables

Автор |  28/11/2022
 

Нарешті дійшов до модулей в Terraform, а саме – треба було розібратися, як між двома модулями передати значення змінних.

Далі – самі базові і прості приклади роботи з модулями та їх values && outputs.

Див. більше в документації – Modules.

Корневий модуль

Спочатку, створимо рутовий модуль, який просто створює локальний файл, і в якому далі будемо описувати модулі.

Створюємо тестовий каталог:

[simterm]

$ mkdir modules_example
$ cd modules_example/

[/simterm]

В ньому додаємо файл main.tf, в якому через resource типу local_file створюємо файл file.txt, в якому буде текст “file content“:

resource "local_file" "file" {
 content = "file content"
 filename = "file.txt"
}

Запускаємо init, что б підтягнути необхідні модулі самого Тераформу:

[simterm]

$ terraform init

Initializing the backend...

Initializing provider plugins...
- Finding latest version of hashicorp/local...
- Installing hashicorp/local v2.2.3...
- Installed hashicorp/local v2.2.3 (signed by HashiCorp)
...
Terraform has been successfully initialized!

[/simterm]

Потім plan – перевіряємо чи буде воно робити взагалі, та що саме:

[simterm]

$ terraform plan

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
 + create

Terraform will perform the following actions:

 # local_file.file will be created
 + resource "local_file" "file" {
   + content       = "file content"
   + directory_permission = "0777"
   + file_permission   = "0777"
   + filename       = "file.txt"
   + id          = (known after apply)
  }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

[/simterm]

Виглядає ОК – виконуємо apply:

[simterm]

$ terraform apply

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
 + create

Terraform will perform the following actions:

 # local_file.file will be created
 + resource "local_file" "file" {
   + content       = "file content"
   + directory_permission = "0777"
   + file_permission   = "0777"
   + filename       = "file.txt"
   + id          = (known after apply)
  }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Do you want to perform these actions?
 Terraform will perform the actions described above.
 Only 'yes' will be accepted to approve.

 Enter a value: yes

local_file.file: Creating...
local_file.file: Creation complete after 0s [id=87758871f598e1a3b4679953589ae2f57a0bb43c]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.

[/simterm]

І перевіряємо зміст каталогу, в якому запускали:

[simterm]

$ ls -l
total 12
-rwxr-xr-x 1 setevoy setevoy 12 Nov 28 13:14 file.txt
-rw-r--r-- 1 setevoy setevoy 90 Nov 28 13:09 main.tf
-rw-r--r-- 1 setevoy setevoy 854 Nov 28 13:14 terraform.tfstate

[/simterm]

Та зміст файлу file.txt:

[simterm]

$ cat file.txt 
file content

[/simterm]

Робить, поїхали далі.

Модулі Terraform

Далі, переходимо власне до модулів.

Створюємо два каталоги під два модулі:

[simterm]

$ mkdir -p modules/file_1
$ mkdir -p modules/file_2

[/simterm]

В кожному створюємо свій main.tfmodules/file_1/main.tf та modules/file_2/main.tf.

В modules/file_1/main.tf використовуємо той же самий local_file для створення файлу file_1.txt:

resource "local_file" "file_1" {
 content = "file_1 content"
 filename = "file_1.txt"
}

Аналогічно в modules/file_2/main.tf для file_2.txt:

resource "local_file" "file_2" {
 content = "file_2 content"
 filename = "file_2.txt"
}

Оновлюємо корневий модуль, тобто modules_example/main.tf – видаляємо resource "local_file", і замість нього описуємо два модулі, в яких вказуємо шляхи до каталогів обох модулів:

module "file_1" {
 source = "./modules/file_1"
}

module "file_2" {
 source = "./modules/file_2"
}

Запускаеємо init знову, щоб Тераформ створив свою структуру модулей:

[simterm]

$ terraform init
Initializing modules...
- file_1 in modules/file_1
- file_2 in modules/file_2

Initializing the backend...

Initializing provider plugins...
- Reusing previous version of hashicorp/local from the dependency lock file
- Using previously-installed hashicorp/local v2.2.3

Terraform has been successfully initialized!

[/simterm]

Перевіряємо в .terraform/modules/:

[simterm]

$ cat .terraform/modules/modules.json | jq 
{
 "Modules": [
  {
   "Key": "",
   "Source": "",
   "Dir": "."
  },
  {
   "Key": "file_1",
   "Source": "./modules/file_1",
   "Dir": "modules/file_1"
  },
  {
   "Key": "file_2",
   "Source": "./modules/file_2",
   "Dir": "modules/file_2"
  }
 ]
}

[/simterm]

Запускаємо plan:

[simterm]

$ terraform plan
local_file.file: Refreshing state... [id=87758871f598e1a3b4679953589ae2f57a0bb43c]

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
 + create
 - destroy

Terraform will perform the following actions:

 # local_file.file will be destroyed
 # (because local_file.file is not in configuration)
 - resource "local_file" "file" {
   - content       = "file content" -> null
   - directory_permission = "0777" -> null
   - file_permission   = "0777" -> null
   - filename       = "file.txt" -> null
   - id          = "87758871f598e1a3b4679953589ae2f57a0bb43c" -> null
  }

 # module.file_1.local_file.file_1 will be created
 + resource "local_file" "file_1" {
   + content       = "file_1 content"
   + directory_permission = "0777"
   + file_permission   = "0777"
   + filename       = "file_1.txt"
   + id          = (known after apply)
  }

 # module.file_2.local_file.file_2 will be created
 + resource "local_file" "file_2" {
   + content       = "file_2 content"
   + directory_permission = "0777"
   + file_permission   = "0777"
   + filename       = "file_2.txt"
   + id          = (known after apply)
  }

Plan: 2 to add, 0 to change, 1 to destroy.

[/simterm]

І теперь можна виконувати apply.

Щоб не вводити кожен раз “yes” – додаємо аргумент -auto-approve:

[simterm]

$ terraform apply -auto-approve
local_file.file: Refreshing state... [id=87758871f598e1a3b4679953589ae2f57a0bb43c]

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
 + create
 - destroy

Terraform will perform the following actions:

 # local_file.file will be destroyed
 # (because local_file.file is not in configuration)
 - resource "local_file" "file" {
   - content       = "file content" -> null
   - directory_permission = "0777" -> null
   - file_permission   = "0777" -> null
   - filename       = "file.txt" -> null
   - id          = "87758871f598e1a3b4679953589ae2f57a0bb43c" -> null
  }

 # module.file_1.local_file.file_1 will be created
 + resource "local_file" "file_1" {
   + content       = "file_1 content"
   + directory_permission = "0777"
   + file_permission   = "0777"
   + filename       = "file_1.txt"
   + id          = (known after apply)
  }

 # module.file_2.local_file.file_2 will be created
 + resource "local_file" "file_2" {
   + content       = "file_2 content"
   + directory_permission = "0777"
   + file_permission   = "0777"
   + filename       = "file_2.txt"
   + id          = (known after apply)
  }

Plan: 2 to add, 0 to change, 1 to destroy.
local_file.file: Destroying... [id=87758871f598e1a3b4679953589ae2f57a0bb43c]
module.file_2.local_file.file_2: Creating...
module.file_1.local_file.file_1: Creating...
local_file.file: Destruction complete after 0s
module.file_2.local_file.file_2: Creation complete after 0s [id=7225b36c22072cd558c23529d0d992c29cb873be]
module.file_1.local_file.file_1: Creation complete after 0s [id=82888a6ec6b05fc219759bd241ca5f0d6cba0e23]

Apply complete! Resources: 2 added, 0 changed, 1 destroyed.

[/simterm]

Перевіряємо, чи з’вились файли:

[simterm]

$ ll
total 24
-rwxr-xr-x 1 setevoy setevoy  14 Nov 28 13:21 file_1.txt
-rwxr-xr-x 1 setevoy setevoy  14 Nov 28 13:21 file_2.txt
-rw-r--r-- 1 setevoy setevoy 104 Nov 28 13:18 main.tf
drwxr-xr-x 4 setevoy setevoy 4096 Nov 28 13:15 modules

[/simterm]

Та їх зміст:

[simterm]

$ cat file_1.txt 
file_1 content

$ cat file_2.txt 
file_2 content

[/simterm]

Працює? Го далі.

Змінні в модулях Terraform

Тут нічого особливого – все теж саме, як зі звичайними змінними Terraform. Див. документацію – Input Variables.

В файлі modules_example/modules/file_1/main.tf об’являємо змінну user_name:

variable "user_name" {
 type = string
}  

resource "local_file" "file_1" {
 content = "file_1 content from ${var.user_name}"
 filename = "file_1.txt"
}

Теж саме в другому модулі:

variable "user_name" {
 type = string
}  

resource "local_file" "file_2" {
 content = "file_2 content from ${var.user_name}"
 filename = "file_2.txt"
}

Оновлюємо рутовий модуль – передаємо значення user_name для обох модулів:

module "file_1" {
 user_name = "user1"
 source = "./modules/file_1"
}

module "file_2" {
 user_name = "user2"
 source = "./modules/file_2"
}

Аплаїмо:

[simterm]

$ terraform apply -auto-approve
module.file_1.local_file.file_1: Refreshing state... [id=82888a6ec6b05fc219759bd241ca5f0d6cba0e23]
module.file_2.local_file.file_2: Refreshing state... [id=7225b36c22072cd558c23529d0d992c29cb873be]

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
-/+ destroy and then create replacement

Terraform will perform the following actions:

 # module.file_1.local_file.file_1 must be replaced
-/+ resource "local_file" "file_1" {
   ~ content       = "file_1 content" -> "file_1 content from user1" # forces replacement
   ~ id          = "82888a6ec6b05fc219759bd241ca5f0d6cba0e23" -> (known after apply)
    # (3 unchanged attributes hidden)
  }

 # module.file_2.local_file.file_2 must be replaced
-/+ resource "local_file" "file_2" {
   ~ content       = "file_2 content" -> "file_2 content from user2" # forces replacement
   ~ id          = "7225b36c22072cd558c23529d0d992c29cb873be" -> (known after apply)
    # (3 unchanged attributes hidden)
  }
...
Apply complete! Resources: 2 added, 0 changed, 2 destroyed.

[/simterm]

І перевіряємо:

[simterm]

$ cat file_1.txt 
file_1 content from user1

[/simterm]

Модулі та Output значень змінних

Що як нам треба із модуля передати значення змінної в рутовий модуль? Використовуємо outputs – див. документацію Output Values.

Оновлюємо перший модуль – додаємо output з іменем “file_content“:

variable "user_name" {
 type = string
}  

resource "local_file" "file_1" {
 content = "file_1 content from ${var.user_name}"
 filename = "file_1.txt"
} 

output "file_content" {
 value = file("file_1.txt")
}

Теж саме в другому:

variable "user_name" {
 type = string
}  

resource "local_file" "file_2" {
 content = "file_2 content from ${var.user_name}"
 filename = "file_2.txt"
} 

output "file_content" {
 value = file("file_2.txt")
} 

І далі в рутовому модулі використовуємо отриманні значення за допомогою module.<MODULE_NAME>.<OUTPUD_NAME> для створення файлу concat_file.txt:

module "file_1" {
 user_name = "user1"
 source = "./modules/file_1"
}

module "file_2" {
 user_name = "user2"
 source = "./modules/file_2"
}

resource "local_file" "concat_file" {
 content = "${module.file_1.file_content}\n${module.file_2.file_content}\n"
 filename = "concat_file.txt"
}

Запускаємо apply:

[simterm]

$ terraform apply -auto-approve
module.file_2.local_file.file_2: Refreshing state... [id=5771aa8b1046de4f4342d492faee20e3c289365d]
module.file_1.local_file.file_1: Refreshing state... [id=8a3552bfa2e46f311e7b718f8eed71b69bb8115f]

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
 + create

Terraform will perform the following actions:

 # local_file.concat_file will be created
 + resource "local_file" "concat_file" {
   + content       = <<-EOT
      file_1 content from user1
      file_2 content from user2
    EOT
   + directory_permission = "0777"
   + file_permission   = "0777"
   + filename       = "concat_file.txt"
   + id          = (known after apply)
  }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.
local_file.concat_file: Creating...
local_file.concat_file: Creation complete after 0s [id=a4e1240fb9cdc96fffc1b0984392f6218422d194]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.

[/simterm]

Перевіряємо:

[simterm]

$ cat concat_file.txt 
file_1 content from user1
file_2 content from user2

[/simterm]

Передача значень змінних між модулями

І, нарешті, те, з чого почали – як передати значення з одного модулю в інший?

В файлі main.tf першого модулю додаємо змінну з іменем module_1_value, якій задаємо дефолтне значення “module 1 value“:

...
variable "module_1_value" {
 type = string
 default = "module 1 value"
}
...

Там же створюємо другу змінну module_2_value, в яку потім передамо значення з другого модулю:

...
variable "module_2_value" {
 type = string
}
...

Додаємо output щоб повернути значення змінної module_1_value в рутовий модуль для подальшого використання в другому модулі:

...
output "module_1_value" {
 value = var.module_1_value
}
...

Повністю файл тепер виглядає так:

variable "user_name" {
 type = string
} 
 
variable "module_1_value" {
 type = string
 default = "module 1 value"
} 
 
variable "module_2_value" {
 type = string
}

resource "local_file" "file_1" {
 content = "file_1 content from ${var.user_name} with value from file_2: ${var.module_2_value}"
 filename = "file_1.txt"
}

output "file_content" {
 value = file("file_1.txt")
}

output "module_1_value" {
 value = var.module_1_value
}

Тут в ресурсі local_file будемо використовувати значення, передане з другого модулю.

Повторюємо теж саме для модулю file_2:

variable "user_name" {
 type = string
} 
 
variable "module_2_value" {
 type = string
 default = "module 2 value"
} 
 
variable "module_1_value" {
 type = string
}

resource "local_file" "file_2" {
 content = "file_2 content from ${var.user_name} with value from file_1: ${var.module_1_value}"
 filename = "file_2.txt"
}

output "file_content" {
 value = file("file_2.txt")
}

output "module_2_value" {
 value = var.module_2_value
}

Повертаємось до корневого модулю та додаємо передачу змінної module_2_value в першому модулі, та змінної module_1_value до другого модулю:

module "file_1" {
 user_name = "user1"
 module_2_value = module.file_2.module_2_value
 source = "./modules/file_1"
}  
 
module "file_2" {
 user_name = "user2"
 module_1_value = module.file_1.module_1_value
 source = "./modules/file_2"
} 

resource "local_file" "concat_file" {
 content = "${module.file_1.file_content}\n${module.file_2.file_content}\n"
 filename = "concat_file.txt"
}

Теперь в файлі file_1.txt маємо отримати значення із module "file_2", і навпаки.

Запускаємо:

[simterm]

$ terraform apply -auto-approve
module.file_1.local_file.file_1: Refreshing state... [id=d74b0e0b3296ab02e7b4791942d983b175d071b4]
local_file.concat_file: Refreshing state... [id=e0e88293b53693a484db146b15bd2ab3d8f4d250]
module.file_2.local_file.file_2: Refreshing state... [id=12faf027dc96d886c6022b54c878324a21d3d112]

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
-/+ destroy and then create replacement

Terraform will perform the following actions:

 # local_file.concat_file must be replaced
-/+ resource "local_file" "concat_file" {
   ~ content       = <<-EOT # forces replacement
     - file_1 content from user1 with value from file_2: variable 2 value
     - file_2 content from user2 with value from file_1: variable 1 value
     + file_1 content from user1 with value from file_2: module 2 value
     + file_2 content from user2 with value from file_1: module 1 value
    EOT
   ~ id          = "e0e88293b53693a484db146b15bd2ab3d8f4d250" -> (known after apply)
    # (3 unchanged attributes hidden)
  }

Plan: 1 to add, 0 to change, 1 to destroy.
local_file.concat_file: Destroying... [id=e0e88293b53693a484db146b15bd2ab3d8f4d250]
local_file.concat_file: Destruction complete after 0s
local_file.concat_file: Creating...
local_file.concat_file: Creation complete after 0s [id=648854841581b273d26646fff776b33fdf060a19]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 1 destroyed.

[/simterm]

Перевіряємо результат:

[simterm]

$ cat concat_file.txt 
file_1 content from user1 with value from file_2: module 2 value
file_2 content from user2 with value from file_1: module 1 value

[/simterm]

Готово.