Kubernetes: забезпечення High Availability для Pods

Автор |  20/11/2023
 

Що маємо: є у нас Kubernetes cluster, на якому скейлінгом WorkerNodes займається Karpenter, який для NodePool має  параметр disruption.consolidationPolicy=WhenUnderutilized, тобто він буде намагитись “ущільніти” розміщеня подів на нодах так, щоб максимально ефективно використати ресурси CPU та Memory.

В цілому все працює, але це призводить до того, що досить часто перестворюються WorkerNodes, а це викликає “переселення” наших Pods на інші ноди.

Тож задача зараз зробити так, щоб скейлінг і процес consolidation не викликав перебоїв в роботі наших сервісів.

Загалом це тема не стільки про сам Karpenter, скільки про забезпечення стабільності роботи подів в Kubernetes загалом, але зараз я детально зайнявся цим питанням саме через Karpenter, тому будемо трохи говорити і про нього.

Karpenter Disruption Flow

Щоб краще розуміти, що відбувається з нашими подами, давайте коротко глянемо як Karpenter виводить з пулу WorkerNode. Див. Termination Controller.

Після того, як Karpenter виявив, що є ноди, які треба термінейтити, він:

 1. ставить на ноду Kubernetes finalizer
 2. ставить на такую ноду taint karpenter.sh/disruption:NoSchedule щоб Kubernetes не створював нових подів на цій ноді
 3. при необхідності створює нову ноду, на яку буде переносити поди з ноди, яка буде виведена з роботи (або викорстає ноду яка вже є, якщо вона може прийняти додаткові поди відповідно до їх requests)
 4. виконує Pod Eviction подів з ноди (див. Safely Drain a Node та API-initiated Eviction)
 5. після того, як з ноди всі поди окрім DaemonSets видалені, Karpenter видаляє відповідний NodeClaim
 6. видаляє finalizer ноди, що дозволяє Kubernetes виконати видалення цієї ноди

Kubernetes Pod Eviction Flow

І коротко процес того, як сам Kubernetes виконує “виселення” поду:

 1. API Server отримує Eviction request і виконує перевірку – чи можна цей под виселити (наприклад – чи не порушить його видалення обмежень якогось PodDisruptionBudget)
 2. відмічає ресурс цього поду на видалення
 3. kubelet починає процес gracefully shut down – тобто відправляє сигнал SIGTERM
 4. Kubernetes видаляє IP цього поду зі списку ендпоінтів
 5. якщо под не закінчив роботи на протязі заданого – то kubelet відправляє сигнал SIGKILL, щоб вбити процес негайно
 6. kubelet відправляє сигнал API Server, що под можна видаляти зі списку об’єктів
 7. API Server видаляє под з бази

Див. How API-initiated eviction works та Pod Lifecycle – Termination of Pods.

Kubernetes Pod High Availability Options

Тож що ми можемо зробити з подами, щоб наш сервіс працював незалежно від роботи Karpenter і взагалі стабільно і “бєз єдіного разрива” (с) ?

 • мати мінімум по 2 поди на критичних сервісах
 • мати Pod Topology Spread Constraints, щоб Pods розміщались на різних WorkerNodes – тоді якщо вбивається одна нода з одним подом – інший под на іншій ноді залишиться живим
 • мати PodDisruptionBudget, щоб мінімум 1 под був завжди живий – це не дасть Karpenter виконати evict всіх подів відразу, бо він слідкує за додтриманням PDB
 • і щоб гарантовано не дати виконати Pod Eviction – можемо задати поду анотацію karpenter.sh/do-not-disrupt – тоді Karpenter буде ігнорувати таки поди (і, відповідно, ноди, на яких буде запущено такий под)

Kubernetes Deployment replicas

Саме просте і очевидне рішення – це мати як мінімум 2 одночасно працюючих поди.

Хоча це не гарантує, що Kubernetes не виконає їхній eviction одночасно, але це мінімальна умова для подальших дій.

Тож або виконуємо руками kubectl scale deployment --replicas=2, або оновлюємо поле replicas в Deployment/StatefulSets/ReplicaSet (див. Workload Resources):

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx-demo-deployment
spec:
 replicas: 2
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx-demo
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx-demo
  spec:
   containers:
    - name: nginx-demo-container
     image: nginx:latest
     ports:
      - containerPort: 80

Pod Topology Spread Constraints

Більш детально описував у Pod Topology Spread Constraints, але якщо коротко, то ми можемо задати правила розміщення Kubernetes Pod так, щоб вони знаходились на різних WorkerNodes. Таким чином коли Karpenter захоче вивести одну ноду з роботи – то у нас залишиться под на іншій ноді.

Проте ніхто не завадить Karpenter-у виконати drain обох нод відразу, тож і це не є 100% гарантією, але це друга умова для забезпечення стабільності роботи нашого сервісу.

Крім того, з Pod Topology Spread Constraints, ми можемо задати розміщення подів у різних Availabilty Zones, що є фактичного must have опцією при побудові High-Availabiltiy архітектури.

Тож додаємо до нашого деплойменту topologySpreadConstraints:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx-demo-deployment
spec:
 replicas: 2
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx-demo
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx-demo
  spec:
   containers:
    - name: nginx-demo-container
     image: nginx:latest
     ports:
      - containerPort: 80
   topologySpreadConstraints:
    - maxSkew: 1
     topologyKey: kubernetes.io/hostname
     whenUnsatisfiable: DoNotSchedule
     labelSelector:
      matchLabels:
       app: nginx-demo

І тепер обидва поди мають бути розміщені на різних WorkerNodes:

$ kk get pod -l app=nginx-demo -o json | jq '.items[].spec.nodeName'
"ip-10-1-54-144.ec2.internal"
"ip-10-1-45-7.ec2.internal"

Див. також Scaling Kubernetes with Karpenter: Advanced Scheduling with Pod Affinity and Volume Topology Awareness.

Kubernetes PodDisruptionBudget

За допомогою PodDisruptionBudget ми можемо задати правило на мінімальну кількість доступних або максимальну кількість недоступних подів. Значення може бути як у виді числа, так і у виді відсотка від загальної кількості подів в replicas для Deployment/StatefulSets/ReplicaSet.

У випадку з Deployment в якому маємо два поди і який має topologySpreadConstraints по різним WorkerNodes це дасть гарантію того, що Karpenter не виконає Node Drain двох WorkerNdoes одночасно. Натомість він “переселить” спочатку один под, вб’є його ноду, а потім повторить процес для іншої ноди.

Див. Specifying a Disruption Budget for your Application.

Створимо PDB для нашого деплойменту:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx-demo-deployment
spec:
 replicas: 2
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx-demo
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx-demo
  spec:
   containers:
    - name: nginx-demo-container
     image: nginx:latest
     ports:
      - containerPort: 80
   topologySpreadConstraints:
    - maxSkew: 1
     topologyKey: kubernetes.io/hostname
     whenUnsatisfiable: DoNotSchedule
     labelSelector:
      matchLabels:
       app: nginx-demo
---
apiVersion: policy/v1
kind: PodDisruptionBudget
metadata:
 name: nginx-demo-pdb
spec:
 minAvailable: 50%
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx-demo

Деплоїмо і перевіряємо:

$ kk get pdb
NAME       MIN AVAILABLE  MAX UNAVAILABLE  ALLOWED DISRUPTIONS  AGE
nginx-demo-pdb  50%       N/A        1           21s

Анотація karpenter.sh/do-not-disrupt

Окрім налаштувань на стороні Kubernetes, ми можемо явно задати заборону на видаленя поду самому Karpenter через додавання анотації karpenter.sh/do-not-disrupt (раніше, до Beta, це були анотації karpenter.sh/do-not-evict та karpenter.sh/do-not-consolidate).

Це може знадобитись наприклад для подів, які мають бути запущені в одному екземплярі (як VictoriaMetircs VMSingle instance), і які небажано зупиняти.

Для цього в template цього поду додаємо annotation:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx-demo-deployment
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx-demo
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx-demo
   annotations:
    karpenter.sh/do-not-disrupt: "true"    
  spec:
   containers:
    - name: nginx-demo-container
     image: nginx:latest
     ports:
      - containerPort: 80
   topologySpreadConstraints:
    - maxSkew: 1
     topologyKey: kubernetes.io/hostname
     whenUnsatisfiable: DoNotSchedule
     labelSelector:
      matchLabels:
       app: nginx-demo

Див. Pod-Level Controls.

В цілому, це начебто всі основні рішення, які допоможуть забезпечити безперервну роботу подів.